Us donem la benvinguda al Canal d'Alertes i Igualtat de SUMAR. 

El Canal d'Alertes s’ha creat en compliment de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. Podeu consultar la Política del Sistema intern d’Informació aquí aprovada pel Consell d’Administració de SUMAR celebrat el dia 14 de juny de 2023.

Clicant al següent enllaç podeu accedir a la bústia del Canal d’Alertes per comunicar qualsevol infracció de la que pugueu ésser coneixedors, i si ho desitgeu, podeu fer-ho de forma anònima.

Aquest Canal fa també les funcions de Bústia Ètica de SUMAR. Podeu consultar el reglament de la Bústia ètica de SUMAR aquí.

Així mateix, en compliment dels compromisos assumits per SUMAR en relació amb el Pla d’igualtat 2022-2024 desenvolupat segons la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, s’habilita el Canal d’Alertes de SUMAR també com a Canal d’Igualtat mitjançant el qual es podran fer arribar reclamacions, observacions o presentar propostes en matèria d’igualtat.