Protocols d'assetjament sexual i d'actuació en cas de violència al treball

SUMAR vol aconseguir un entorn de treball productiu, segur i respectuós per a totes les persones.

L’entitat vol que l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe i la violència en el treball no siguin permesos ni tolerats sota cap circumstància. Tots els homes i dones tenen dret a que es respecti la seva dignitat i tots els treballadors tenen l’obligació de tractar les persones amb qui es relacionen amb respecte i col·laborar perquè tothom sigui respectat.

En aquest sentit, SUMAR  ha el·laborat els Protocols d’Assetjament Sexual i d’Actuació en cas de violència al lloc de treball perquè, entre d’altres, l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe i la violència en el treball, no siguin ignorats i siguin sancionats amb contundència.

 

A qui s'adreça ?

A tot el personal de SUMAR.

 

Documents

Protocol d'assetjament sexual

 

Protocol d'actuació en cas de violència al lloc de treball