image

Programes ASJTET. Servei de suport a l'emancipació de joves tutelats i extutelats

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

BARCELONA

GIRONA

TARRAGONA

LLEIDA

 

EL SERVEI

Els programes de suport  a l'emancipació dels joves tutelats i extutelats  (ASJTET) són uns programes de l'Àrea de suport als joves tutelats i extutelats del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

 

 

 

OBJECTIU

  • El projecte té la finalitat d'aconseguir que els joves tutelats i extutelats adquireixin les competències que li permetin assolir l'autonomia personal i social de la manera més sòlida possible, en 4 grans eixos: formatiu, professional, d'habitatge i jurídic.  
  • Aquests eixos són els que defineixen el suport que han de rebre els i les joves, i es consideren com el servei qeu l'ASJTET ofereix al jovent adscrit. També conformen el circuit i recorregut que cada jove realitzarà seguint un itinerari individualitzat d'acord amb les seves capacitats, característiques i interessos amb el suport d'un tutor.

 

 

 

 

 

 

Servei públic titularitat de la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya - Àrea de Suport als Joves Tutelats i ex-Tutelats (ASJTET)

Inici de la gestió de SUMAR : 1 de juliol de 2010.

Compartir

image

Seu central 

Espai Cabestany - Àrea de Suport als Joves Tutelats i ExTutelats (ASJTET)

C/ Cabestany, 19. 08014 Barcelona

 

Delegació a Girona:

Emili Grahit, 2. 17002 Girona. Tel. 972 486 343

 

Delegació a Lleida:

Avda. Prat de la Riva, 40 2-1. 25008 Lleida. Tel. 973 306 565

 

Delegació a Tarragona:

Gasòmetre, 24, 1r 1a. 43001 Tarragona.