image

Intervenció socioeducativa, acció comunitària i participació

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

COMARCA DEL BERGUEDÀ

COMARCA D'OSONA

VIC

 

 

ELS SERVEIS

Programes i serveis d'intervenció socioeducativa a infants i adolescents o col·lectius específics per tal de promoure'n les seves capacitats, habilitats i recursos. 

La intervenció socioeducativa, l'acció comunitària i la pràctica de la participació s'utilitzen per a desenvolupar processos d'incorporació social actius tant per persones com per grups, que es triben o poden tenir risc de trobar-se en situació de dificultat social, o bé que esdevenen d'especial interpes per a la comunitat (infants, joves, etc.).

OBJECTIU

  • Intervenció socioeducativa a infants i adolescents, a les seves famílies i a la comunitats des de la perspectiva d'intervenció social. 

 

POBLACIÓ DESTINATÀRIA 

  • Infants i adolescents de 0 a 18 anys, les seves famílies i la comunitat.

 

Serveis gestionats i titulars dels mateixos

 

- Servei de suport a les famílies "SSF"

- Servei d'informació i orientació en drogodependències "SIOD" 

- Servei socioeducatiu itinerant "SSIB"

- Professional comunitari

Consell Comarcal del Berguedà
Servei públic d'atenció psicològica del SIAD Consell Comarcal d'Osona
Servei públic d'atenció psicològica del SIAD Ajuntament de Vic

 

 

Compartir

Enllaços

image