image

Servei d'acollida a persones nouvingudes

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

FIGUERES

COMARCA DE LA SELVA

 

 

EL SERVEI

L'àrea de servei d'acollida és un servei que facilita la inclusió en el territori de les persones nouvingudes.  

Les activitats principals són les d'oferir uns serveis de primera acollida, així com el foment del coneixement de la societat i la cultura catalana per aconseguir un major coneixement mutu i millorar la interrelació. També es dóna suport a reagrupacions familiars i es realitzen accions comunitàries per la convivència i la cohesió social.

 

OBJECTIU

  • Promoure l'autonomia personal de les persones estrangeres i catalanes retornades i fomentar la igualtat d'oportunitats entre la ciutadania. 

 

 

POBLACIÓ DESTINATÀRIA 

  • Persones estrangeres que s'empadronen al territori on s'ofereix el servei  i/o que necessiten algun informe d'estrangeria. 

 

Titulars dels serveis:

FIGUERES : Ajuntament de Figueres

COMARCA DE LA SELVA : Consell Comarcal de La Selva

 

Compartir

Enllaços

image