El Tercer Sector, un partner necessari de SUMAR

SUMAR promou la col·laboració amb les entitats del Tercer Sector i prioritza, en la mesura del possible, la contractació de serveis i subministraments a aquests organismes i als Centres Especials de Treball que gestionen.

Es treballa des d'un primer moment, amb el compromís i la voluntat d'integrar les necessitats socials en totes les accions, i no es porta a terme cap operació si no suposa un benefici per a la societat i un equilibri entre la rendibilitat econòmica i la rendibilitat social.   

Entre d'altres, el Tercer Sector ha participat en el procés d'elaboració dels Plans Estratègics de SUMAR; el primer a l'any 2009, i l'actual, vigent pel període 2015-2019. I al llarg dels més de 9 anys de l'existència de SUMAR, s'han realitat actuacions amb diverses entitats, essent per exemple, el volum de negoci de l'any 2017, de gairebé 142.000 €. 

 

Promoció de les entitats del Tercer Sector social com a proveïdors d'Ajuntaments i Consells Comarcals de Catalunya.

Impuls de models de cooperació pública - privada.

Alguns exemples són la participació en l'elaboració de la Guia editada per la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya titulada "El valor afegit del Tercer Sector en la prestació de serveis públics" i l'organització de la jornada "10x10' Càpsules d'Innovació Social", que dóna a conèixer projectes innovadors dels serveis socials i ofereix un punt de trobada de professionals tant del sector públic com del tercer sector. 

Col·laboració amb diferents projectes d'innovació social.

Destaquen estudis i propostes de millora del servei de transport adaptat a les comarques gironines, la col·laboració per a la creació d'una UTE entre la Fundació Drissa, Caritas Girona i la Fundació Ramon Noguera, o el finançament per a la implantació de l'aplicatiu eQualiment, per a bancs d'aliments solidaris, coordinats per Caritas, a diferents ens locals, socis de SUMAR,  

Contractació de les entitats del Tercer Sector com a proveïdores de serveis i subministraments dels recursos gestionats per SUMAR.

Volums de negoci
2017 2016
141.862,22 €, IVA inclòs 134.129,00 €, IVA inclòs

Actualment, SUMAR té contractes administratius amb la Fundació privada Altem, la Fageda Fundació, la Fundació Mas Albornà i la Fundació privada Drissa segons detall:

  • Fundació privada ALTEM: servei de càtering als centres de serveis d'àmbit rural per a gent gran dels municipis de Portbou, Agullana, Camallera i Porqueres. Import facturat l'exercici 2017: 108.894,59 €, IVA inclòs.
  • Fageda Fundació: subministrament de iogurts i altres productes làctics als equipaments residencials per a gent gran de Sant Hilari Sacalm, Bondia Grau de Barcelona i "Casa dels Avis" de Sant Sadurní d'Anoia. Import facturat l'exercici 2017: 21.046,13 €, IVA inclòs.
  • Fundació Mas Albornà: servei de jardineria de l'exterior de la residència "Casa dels Avis" de Sant Sadurní d'Anoia. Import facturat l'exercici 2017: 3.619,43 €, IVA inclòs.
  • Fundació privada Drissa: servei de pintura a diferents equipaments de les comarques gironines i servei de neteja del SARV Gironès per a dones víctimes de violència masclista. Import facturat l'exercici 2017: 8.302,07 €, IVA inclòs.

Tot i que en els darrers anys el sector privat ha entrat en força en el sector social i l'actual marc regulador fomenta una competitivitat basada més en el preu que en la qualitat del servei, SUMAR aposta per una política de contractació que doni preferència a les entitats del Tercer Sector i al que ofereixen els seus Centres Especials de Treball.  I, en aquesta líniea, introdueix clàusules socials en els plecs de condicions tècniques de les licitacions públiques que porta a terme.