Projecte de construcció d'una UCE (Unitat de Convivència Especialitzada), per a gent gran a la Residència municipal “Can Comelles” d’Esparreguera.

 

Les unitats de convivència especialitzada, o UCE, són un nou model de recurs especialitzat que ofereix una millora de la qualitat assistencial.  S’han previst per donar respostes més ajustades i més personalitzades a les necessitats de les persones en situació de dependència que hi conviuen i ofereixen el suport que cada persona necessita en un espai on es fomenta la seva autonomia i que permet sentir-se com a casa.

Les UCE deixen enrere el model tradicional d’atenció assistencial i es basen en el model d’atenció a la gent gran centrat en la persona. A més de cobrir les necessitats, atencions i interessos de les persones ateses, també permet millorar la seva qualitat de vida, acompanyant-les de forma integral, potenciant la seva autonomia i capacitats conservades, i, preservant la seva dignitat, intimitat i l’exercici dels seus drets, com la presa de decisions pròpies i dels seus familiars.


La UCE de “Can Comelles” s’ha previst com un espai diürn per a 15 persones grans que presenten un perfil de demència en fase avançada o molt avançada i possibles trastorns de conducta.

Donat que l’estil de vida d’una UCE es preveu similar al d’una casa, s’ha dissenyat un entorn domèstic a mida de les persones que hi han de viure, pensant amb les seves rutines,  horaris i activitats i costums quotidians que hi poden portar a terme.

Els espais arquitectònics s’han dissenyat en congruència amb el model ACP i compten amb espais casolans com una sala d’estar, una cuina i un menjador. Tots són espais pensats per oferir garanties en quan a seguretat i confort, lliures de perills i que faciliten el desenvolupament de les activitats que s’hi ha de realitzar.

Paral·lelament, SUMAR també ha previst un itinerari formatiu per als professionals d’atenció directa que formaran part de la unitat per dotar-los de les competències necessàries que permetin oferir  la millora de la qualitat assistencial que requereix la UCE.

En resum, les Unitats de Convivència Especialitzada (UCE) i més concretament, la UCE de “Can Comelles” és un innovador recurs assistencial que s’ha d’adaptar a l’evolució de les necessitats de les persones que hi conviuen dotant-les d’una millor qualitat de vida integral i permetent que puguin seguir vivint tal i com han viscut a casa seva.