Estructura corporativa

image
image

Òrgans de govern

Junta general

Diputació de Girona

Joan Fàbrega Solé, Víctor Puga López,  Fermí Santamaria 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Susanna Pellicer López - Vicepresidenta

Consorci d’Acció Social de la Garrotxa

Miquel Calm Puig - President

Consorci de Benestar Social Gironès-Salt

Estefania Carabellido Bruns

Consell Comarcal del Pla de l’Estany

Jordi Xargay Congost

Consell Comarcal de la Selva

Salvador Balliu Torroella

Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Àlex Hernàndez Gonzàlez

Consell Comarcal de les Garrigues

Jordi Sarlé Gallart

Consell Comarcal de l’Alt Penedès

Xavier Lluch Llopart

Consell Comarcal del Berguedà

Josep Lara Tristante; Abel Garcia Marín (s)

Consell Comarcal d’Osona

Joan Carles Rodríguez Casadevall

Ajuntament de Girona (Gironès)

M. Àngels Planas Crous

Ajuntament de Figueres (Alt Empordà)

Dolors Pujol Matas

Ajuntament de Llagostera (Gironès)

Pilar Aliu Bou, Montserrat Vilà (s)

                                                                                                                                                           Ajuntament de Sant Hilari Sacalm (La Selva)

Joan Ramon Veciana Martínez

Ajuntament de Vic (Osona)

Àlvar Solà Serrabou, Josep M. Rocas Bigas (s)

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló (Osona)

Èric Sibina Márquez

Ajuntament de Sant Pere de Torelló (Osona)

Dolors Rustarazo Bassas, Griselda Castells Griballés (s)

Ajuntament de Santa Maria d’Oló (Moianès)

Enric Güell Sabata

Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)

Josep M. Ribas, Àngels Canals Vilà (s)

Ajuntament de Maials (Segrià)

David Masot Florensa

Ajuntament d'Esparreguera (Baix Llobregat)

Maria Vallejo Gonzalez

Ajuntament dels Hostalets de Pierola (Anoia)

Marta Casas Comas; Daniel Vendrell Domínguez (s) 

Ajuntament de Vidreres (La Selva)

Jordi Camps Vicente; Margarita Solé Ferrer (s)

Ajuntament de Vilablareix (Gironès)

David Mascort

Ajuntament de Viladrau (Osona)

Margarida Feliu

Ajuntament de Begues (Baix Llobregat)

M. Mercè Esteve, Maria Llauradó (s)

 

Els articles 13 al 18 dels Estatuts Socials determinen la composició i funcions de la Junta General dels socis de SUMAR.

President

Miquel Calm Puig

 

El president és nomenat pel Consell d’Administració i és president tant del Consell d’Administració com de la Junta General. És l’òrgan executiu del Consell d’Administració i el màxim responsable del seu eficaç funcionament. Amb aquest caràcter representa a la societat en judici i fora.

 

 

Les seves funcions i facultats venen regulades per l’article 24 dels Estatuts Socials

Director general

Estanis Vayreda Puigvert

 

El director general és personal directiu professional,
nomenat pel Consell d’Administració.

 

Les seves funcions i facultats venen regulades per l’article 24 dels Estatuts Socials

Consell Tècnic Assessor

Antoni Pérez Yuste 

Consell Comarcal del Pla de l’Estany

Cari Castillo Canales

Consorci Benestar Social Gironès-Salt

Teia Fàbrega Pairó 

Consorci d’Acció Social de la Garrotxa

Joan Busquets Biarnes 

Consell Comarcal de la Selva

Rosa Guixé Valls 

Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Montse Domènech Prat 

Consell Comarcal de l’Alt Penedès

 
 

Anna Rufí Vilà 

Consell Comarcal d’Osona

Annabel Vilà 

Consell Comarcal del Berguedà

Teresa Garsaball 

Consell Comarcal de Les Garrigues

Marta Recio Casanovas 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Imma Camprubí Escalé 

Ajuntament de Vic

Dolors Barceló  

Ajuntament de Figueres

 

El Consell Tècnic Assessor està composat per representants tècnics dels ens socis de SUMAR i és un òrgan consultiu, propositiu, d’informació i d’assessorament dels òrgans de govern; especialment en la gestió, construcció i execució d’activitats i serveis socials. També és un òrgan de participació, planificació i debat d’aquests representants tècnics.

Les seves funcions i facultats venen regulades pels articles 29 al 33 dels estatuts socials.

 

Comitè de direcció

Mariona Rustullet Tallada – Direcció tècnica
Salvador Peña Romero - Direcció d’administració i finances
Gabriel Llagostera Castillo – Direcció de gestió de persones i organització

 

Els membres del Comitè de direcció així com la resta de personal de Sumar S.L està sotmès i es regeix pel règim del Dret Laboral. Pel que fa a la selecció del personal, permanent o temporal, es té en compte els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, d'acord amb el que disposa la Disposició Addicional Única i l'article 55 de la Llei /2007, pel que s'aprova l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.