image

SERVEIS D'INTERVENCIÓ ESPECIALITZADA EN VIOLÈNCIA MASCLISTA (SIE)

Serveis gestionats

 

GIRONÈS

 

EL SERVEI

Servei gratuït del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, que ofereix informació, atenció integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a les dones que han patit o pateixen situacions de violència masclista i a les seves filles i fills. 

El servei també incideix en la prevenció, la sensibilització i la implicació comunitària. 

OBJECTIU

  • Oferir informació, atenció i recuperació a les dones que han estat o estan en processos de violència masclista així com a les seves filles i fills a càrrec i potenciar els programes específics i integrals de prevenció, assistència i reparació.

SITUACIÓ DE LA POBLACIÓ DESTINATÀRIA

Dones en procés de recuperació de violència masclista i els seus fills i filles a càrrec.

FUNCIONS

- Proporcionar una atenció social i terapèutica especialitzada i continuada en relació al procés de violència viscut.

- Adequar el model d'intervenció social, legal i terapèutic al procés de les dones que han patit o pateixen violència.

- Treballar coordinadament amb serveis externs, atenent el procés específic de cadascuna de les dones.

- Les altres funcions establertes per l'ordenament jurídic vigent.

TELÈFON D'INFORMACIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA: 900 900 120 - Atenció 24h

 

CRITERIS D'ACCÉS. NORMATIVA REGULADORA

Els requisits per accedir a aquest servei són els següents:

  • els establerts en la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista;
  • la resta de requisits d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent.

Compartir

image

SIE del Gironès

Plaça del Veïnat, 11

17190 Salt

Tel. 972406555