ESTUDIS ACP

 

Dia rera dia, a SUMAR treballem per ser líders en models de gestió per a les persones dins l'àmbit dels serveis socials a Catalunya. Busquem la innovació tècnica, el talent professional i la cultura del detall, en tot allò que portem a terme, i sens dubte també dins el projecte "Tu Decideixes com vols envellir" i en tot allò que permeti impulsar la implementació de l'atenció gerontològica centrada en la persona.

 L’EIE, o Equip d'innovació estratègica és l'òrgan de la nostra entitat, format per tècnics especialitzats en l'atenció a les persones grans,  que promou,  impulsa i dissenya accions de millora transversals,  com processos, documentació i estudis que permetin optimitzar la implementació de l'ACP en els recursos i serveis per a gent gran. 

I els estudis que s'han posat en marxa fins a la data són els següents:

 

1. Avaluació de l'impacte d'un model d'Antenció Centrada en les Persones en residències per persones grans.

L’objectiu d’aquest estudi és avaluar l’impacte en el benestar i la qualitat de vida en les persones que viuen en residència d’un model d’atenció basat en l’ACP comparat amb persones ateses amb un model tradicional.

Aquest estudi neix a partir de la recerca, sense èxit, d'eines validades, que permetissin avaluar la satisfacció de les persones, a partir de la incorporació d'aspectes relacionats amb el model d'Atenció centrada en la persona.   

 

2. CREACIÓ D'UNA EINA PER VALORAR LA SATISFACCIÓ DE LES PERSONES GRANS I DE LES FAMÍLIES DE LES PERSONES QUE VIUEN A LES RESIDÈNCIES GESTIONADES PER SUMAR I LA SEVA VALIDACIÓ.

Aquest estudi s'ha iniciat l'any 2017 amb la col·laboració de la Fundació Salut i Envelliment de la UAB. Té com a objectiu, la creació d'una nova eina per poder avaluar la satisfacció de les persones atenem respecte la seva qualitat de vida. 

Actualment estem en la fase de creació de l'eina i queda pendent l'apartat de la seva validació.