Un canvi de mirada de les professionals cap a les persones grans

image
image
  • Un equip humà capaç d'adaptar-se, empatitzar i donar confiança, amb professionals qualificats, polivalents i versàtils, que s'adapten a les diferents situacions del dia a dia.

 

  • Una gestió per competències on es prioritza el treball en equip, la integritat, la flexibilitat, la orientació a la persona i les bones competències personals. 

 


 

PROFESSIONALS QUALIFICATS, POLIVALENTS I VERSÀTILS

Selecció, incorporació, formació específica i desenvolupament de professionals per donar resposta a les preferències de les persones grans.

Professionals amb una mirada que garanteix la qualitat de l'atenció centrada en la persona.

Equip humà capaç d'escoltar, individualitzar, adaptar-se, empatitzar i donar confiança. D'acompanyar. 

 

 

 

GESTIÓ PER COMPETÈNCIES

Selecció de professionals basada en les competències personals.

Pla d'Acompanyament i Millora per garantir l'atenció centrada en la persona (ACP).

Anàlisis dels comportaments que permeten generar felicitat, acompanyament, positivitat, polivalència, respecte i professionalitat.

Capacitat de promoure una participació real, d'innovar i de treballar conjuntament en pro de les persones que s'acompanyen.

Capacitat de transformar els valors i les idees en fets. 

 

 

  • CUIDEM a les persones grans
  • TREBALLEM per TASQUES
  • Tenim GRANS PROFESSIONALS per cuidar a les persones grans
  • ACOMPANYEM a les persones grans
  • Ens ADAPTEM a les PREFERÈNCIES del dia a dia
  • Tenim GRANS PERSONES per acompanyar a les Persones Grans

Professionals qualificats, polivalents i versàtils, fàcilment adaptables a les diferents situacions del dia a dia.

Professionals amb una mirada que garanteix la qualitat de l'atenció centrada en la persona.

Equip humà capaç d'escoltar, individualitzar, adaptar-se, empatitzar i donar confiança. D'acompanyar.

Persones amb actituds positives, properes i amb molta empatia i respecte cap a les persones grans que han d'atendre. 

 


 

GESTIÓ PER COMPETÈNCIES

La selecció de professionals es basa en la metodologia de gestió per competències amb l'objectiu d'incorporar professionals que donin resposta a les preferències de les persones grans. 

S'ofereix formació específica als professionals amb un Pla d'Acompanyament i Millora per garantir l'atenció centrada en la persona (ACP).

S'analitzen els comportaments que permeten generar felicitat, acompanyament, positivitat, polivalència, respecte i professionalitat. Així com la capacitat de promoure una participació real, d'innovar i de treballar conjuntament en pro de les persones que s'acompanyen. I la capacitat de transformar els valors i les idees en fets.

 

COM SON ELS PROFESSIONALS?

Persones flexibles i íntegres que saben treballar en equip. Persones amb bones competències personals, que saben treballar orientades a la persona que atenen.

 

 

 

 

 

  

Compartir