La Cartera de Serveis de SUMAR recull les principals activitats i serveis que oferim.

La nostra entitat, com a entitat pública que som, està oberta a oferir nous programes, serveis i equipaments que poden ser d'interès per a les Administracions Públiques que en són sòcies.  

Tots els serveis que oferim, els pensem, dissenyem i executem conjuntament amb les administracions titulars dels serveis. Treballem estretament amb els responsables polítics i tècnics per aprofitar sinèrgies i construir equipaments i serveis a mida, i adaptats a les necessitats de tothom.