Què fem ?

image
image

GESTIÓ D’EQUIPAMENTS I SERVEIS SOCIALS

Gestionem serveis i infraestructures d’àmbit social, municipals, comarcals o d'àmbit català, mitjançant conveni d'encàrrec de gestió:

- iniciem projectes de gestió.

- subroguem a tots els professionals i seleccionem nous professionals.

- organitzem, impulsem i transformem els processos de treball dels centres.

- implantem un model propi d'intervenció.

- promovem la innovació, la formació i la millora contínua dels serveis i equipaments.

- comuniquem periòdicament les millores als titulars del servei.

- retornem l'excedent econòmic per reinvertir en matèria de serveis socials.  

 

Serveis gestionats

 

 

 

DISSENY DE PROJECTES SOCIALS PER A LES PERSONES

Dissenyem sol·lucions a mida per a :

- nous equipaments

- nous serveis

- nous models d'intervenció a les persones

- noves eines d'avaluació i millora dels programes d'intervenció i gestió d'equipaments

- nous programes d'intervenció social

- programes funcionals de recursos existents

 

 

 

 

Gestió del coneixement al servei dels governs locals i comarcals, i les entitats del Tercer Sector.

 

Revertim i potenciem el nostre Know-How a través de :

 

 • Formació
 • Investigació i estudis en profunditat sobre necessitats
 • Innovació i TIC
 • Consultoria i Assessorament
 • Suport i organització d'actes i jornades
 • Intercanvi d'experiències, benchmàrking i networking

.

 • Gestió basada en valors públics
 • Transparència i traçabilitat
 • L'usuari al centre de totes les decisions
 • Qualitat del servei i professionalitat
 • Millora continua
 • Seguiment i control dels equipaments i programes per part del titular del servei
 • Proximitat i relació contínua entre les administracions públiques i SUMAR

 

Compartir