Introduïm l’ACP a l’atenció domiciliària

 

“Les persones som molt més felices si, a més de rebre les atencions que necessitem, podem mantenir el control sobre el nostre dia a dia, decidir tot el que ens afecta i viure d’acord amb els nostres valors de vida, desitjos i preferències.”

 

El model ACP o d’Atenció Centrada en la Persona impulsa un model de gestió innovador amb una visió més humana que permet a la persona gran viure com ho ha fet sempre, sense deixar de fer allò que li agrada i que forma part de la seva personalitat. 
  

Aquest canvi de mirada l’hem introduït en els darrers anys en els centres diürns i residencials per a gent gran que gestionem de de SUMAR i els resultats que s’obtenen són espectaculars, en el sentit de millorar considerablement el benestar i la felicitat de les persones que s’atenen.
 

SUMAR sempre ha apostat per la millora continua. Les seves accions s’orienten a millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones i en aquest context, al llarg del 2018 s’ha començat a introduir el model ACP en els Serveis d’Atenció Domiciliària que gestionem: Gironès-Salt, Alt Penedès, Pla de l’Estany, Girona, Garrotxa a partir de l’1 de febrer de 2019 i Alt Empordà, properament.
 

Els valors que ens orienten en aquest canvi de paradigma són els següents:

  • Partenariat entre tots els actors vinculats (persona atesa, família, tècnics dels serveis socials, professionals del servei d’atenció domiciliària, ...) 

  • Transparència

  • Especialització

  • Eficiència

  • Proximitat


Treballem per garantir la transferència del model des de la provisió del servei. Adeqüem cada servei d’acord als objectius del cas i del perfil de cada persona  i portem a terme un seguiment tant del servei com del cas, amb el suport d’una plataforma de serveis que ofereix:

  • Una atenció integrada amb suport i supervisió sanitària del servei.

  • Un equip tècnic de suport.

  • Acompanyament a la família amb accions formatives i equips de suport

  • Un programa d’atenció a la soledat (a través de l’Associació Amics de la gent gran).


Incorporem l’ACP, enfocant la mirada cap a uns serveis SAD de més qualitat i més professionalitzats, sense perdre els trets característic d’aquests serveis com poden ser la proximitat i la quotidianitat.