image

PAM, el sistema de gestió per competències de SUMAR

 

L'any 2018 començava a SUMAR la implantació del sistema de gestió per competències que consisteix en dissenyar unes polítiques de gestió de persones que es basen en la manera com els professionals fan la seva feina, una eina de gestió del talent i d’acompanyament al desenvolupament i millora professional mitjançant la promoció d’habilitats personals i professionals.

 

En termes generals, el balanç dels primers mesos de la seva implantació és molt positiu per tothom.

 

El PAM, Pla d'Acompanyament i Millora, o Sistema de gestió per competències de SUMAR, s'ha implantat amb èxit durant els mesos de gener a juny 2018, als professionals dels Serveis Centrals de SUMAR i als professionals de la majoria dels equipaments diürns de l'Àrea de la Gent Gran. Pel que fa als Centres Residencials, s'ha implantat en un 50 %, excepte a la Residència "Can Comelles" d'Esparreguera, que es va incorporar a Sumar a mitjans del 2017 i s'ha previst iniciar-ho durant el 2019.

 

El % d'implantació als professionals de Serveis Centrals i en els Centres de Serveis i Centres de dia és pràcticament del 100%, amb un total de 64 entrevistes realitzades.  A nivell de Centres Residencials, estem al 50%, amb un total de 32 entrevistes, i és on es centraran els esforços durant els primers mesos del 2019.  La implantació del PAM als professionals dels Serveis d'Atenció Domiciliària (SAD) s'iniciarà a partir del mes d'abril del 2019.

 

Poc a poc, anem agafant seguretat en l'aplicació de la metodologia, en el llenguatge de les competències, en el perfil del professional, en el rol d'escoltar i sentir-se escoltat, en l'autoconeixement i la crítica constructiva, en la identificació de comportaments, objectius, i en el compromís de millora. 

 

També i amb una voluntat de millora continua, anem recollint les suggeriments que ens proposen tant les persones entrevistades com els professionals que porten a terme les entrevistes. Els objectius, a més d'incorporar punts de millora del sistema, són:

- planificar accions formatives per dotar de més eines als professionals 

- definir un PAM a mida per a cada necessitat, i per a cada tipologia i singularitat dels serveis que gestionem.  

 

Més concretament, a finals del 2018 s'ha portat a terme una acció formativa, de 6 sessions, per a totes les direccions de servei de SUMAR, amb l'objectiu de donar més eines de suport i seguretat en la definició i seguiments dels indicadors que han de marcar els objectius individuals i de servei, dins el Pla Anual de cada Centre.

 

 

image