image

PAM, el sistema de gestió per competències de SUMAR

 

L'any 2018 començava a SUMAR amb la introducció d'un sistema de gestió per competències per part de l'Àrea de gestió de persones amb l'objectiu de dissenyar unes polítiques basades en la manera com els professionals fan la seva feina, una eina de gestió del talent i d’acompanyament al desenvolupament i millora professional mitjançant la promoció d’habilitats personals i professionals.

 

En termes generals, el balanç dels primers sis mesos de la seva implantació és molt positiu per tothom, tant des del punt de vista dels professionals amb persones al seu càrrec. 

 

El PAM, Pla d'Acompanyament i Millora, o Sistema de gestió per competències de SUMAR, s'ha implantat amb èxit durant els mesos de gener a juny 2018, als professionals dels Serveis Centrals de SUMAR i als professionals de la majoria dels equipaments de l'Àrea de la Gent Gran (els Centres de Serveis, els Centres de dia i als Centres Residencials, excepte la Residència "Can Comelles" d'Esparreguera, donat que van iniciar la seva gestió a mitjans del 2017 i s'han previst prèviament altres intervencions.

 

El % d'implantació a Serveis Centrals i en els Centres de Serveis i Centres de dia és pràcticament del 100%, amb un total de 64 entrevistes realitzades.  A nivell de Centres Residencials, estem al 50%, amb un total de 32 entrevistes, i és on es centraran els esforços a partir del mes de setembre.   La implantació del PAM als professionals dels Serveis d'Atenció Domiciliària (SAD) s'iniciarà a partir del mes de gener del 2019 i a partir del segon semestre de l'any, serà el torn pels professionals dels serveis i equipaments de l'Àrea de Violència.  

 

Poc a poc, anem agafant seguretat en l'aplicació de la metodologia, en el llenguatge de les competències, en el perfil del professional, en el rol d'escoltar i sentir-se escoltat, en l'autoconeixement i la crítica constructiva, en la identificació de comportaments, objectius, i en el compromís de millora. 

 

També i amb una voluntat de millora continua, anem recollint les suggeriments que ens proposen tant les persones entrevistades com els professionals que porten a terme les entrevistes. Els objectius, a més d'incorporar punts de millora del sistema, són:

 

- planificar accions formatives per dotar de més eines als professionals 

- definir un PAM a mida per a cada necessitat, i per a cada tipologia i singularitat dels serveis que gestionem.  

 

Més concretament, en els propers mesos, de setembre a novembre, s'ha planificat una nova acció formativa, de 6 sessions, per a totes les direccions de servei de SUMAR, amb l'objectiu de donar més eines de suport i seguretat en la definició i seguiments dels indicadors que han de marcar els objectius individuals i de servei, dins el Pla Anual de cada Centre.

 

 

image