Serveis d'acolliment i recuperació per a dones maltractades (SARV)

Serveis d'intervenció especialitzada en violència masclista (SIE)

Serveis tècnics de punt de trobada (STPT)