• SIS. Servei d'acompanyament als Serveis d'Intervenció Socioeducativa (El Masnou - Vacarisses- Berguedà - Cardedeu)                                                                         

El servei ofereix un conjunt de programes socioeducatius i també reforça el programa de capacitació parental per incidir en les famílies en paral·lel a la intervenció amb infants i adolescents. Inclou, entre d'altres, un Espai Familiar, un Espai dels infants, el programa Medi Obert i un programa de reforç escolar. 

 

  • Centre Obert "Maricel" (El Masnou)

Servei diürn preventiu que dóna suport a infants i adolescents del municipi, entre els 6 i els 16 anys, fora de l'horari escolar amb l'objectiu d'estimular i potenciar el desenvolupament de la seva personalitat, la seva socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo. 

El servei l'ofereixen 3 professionals, un director tècnic, un educador social i un integrador social i l'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres, de 16:30 a 20 hores.