"TU DECIDEIXES com vols envellir" : projecte pioner a Catalunya que aporta felicitat a través de la identitat.

image
image

 

 

El projecte TU DECIDEIXES com vols envellir és una nova manera d'atendre i entendre a la gent gran. 

Es concep des d'una visió més humana d'entendre un període de la vida que pot ser d'autèntica plenitud, en el que la persona pot i ha de viure tal i com ha viscut sempre, sense deixar de fer allò que li agrada i que forma part de la seva personalitat.

La vellesa s'entén com un període de plenitud on la persona pot fer allò que li agrada i que sempre ha fet, o també pot descobrir coses noves.

 

ORIGEN

Aquest projecte neix l'any 2011 i s'inspira en el model teòric “L’atenció gerontològica centrada en la persona”, de Teresa Martínez Rodríguez, psícologa i experta en gerontologia social.

Es dissenya i desenvolupa gràcies al “know how” generat per SUMAR mitjançant la gestió de diferents recursos i serveis públics per a la gent gran que presenta diferents graus de dependència  i s'implementa i millora gràcies a tot l'equip de professionals que formen part de la nostra entitat. 

 

Una metodologia clara

El valor afegit del programa "Tu DECIDEIXES com vols envellir” és una metodologia pròpia implementada amb èxit als recursos que gestionem  per a gent gran: centres residencials, centres de dia i centres de serveis d’àmbit rural.

Després d'anys de treball amb aquest nou model d'intervenció podem demostrar una millora considerable de la qualitat de vida,  de la satisfacció, i en definitiva, del benestar, de totes les persones que formen part dels nostres centres, i principalment de les persones ateses.

 

 

El principal objectiu és respectar les preferències de la persona i que aquesta pugui viure en un centre, com a casa. Gaudint de l'equipament i sentint-se útil, còmoda i realitzada. Tothom ha de fer allò que li agrada i el fa feliç, allò que forma part de la seva personalitat.

 

I els altres 4 grans objectius són:

. L' AUTONOMIA de la persona.

. El RESPECTE A LA INTIMITAT.

. La FAMÍLIA.

. La SINGULARITAT i la QUOTIDIANITAT.


 

AUTONOMIA

S'acompanya en el projecte de vida, a partir de la biografia i la història personal.

L'activitat de cada dia s'ajusta al màxim a les necessitats i gustos de cada persona.

La persona gran és qui decideix ! L'ajudem només quan ho demana o ho necessita.

Es fomenten les capacitats personals i s'ofereixen suports per a desenvolupar-les. 

 

COM ?

Amb un pla d'atenció i vida personalitzat.

Amb activitats significatives.

Amb autoorganització en l'alimentació, (...)

 

 

RESPECTE A LA INTIMITAT

Es respecten els valors i les característiques individuals.

Es dona molta importància a tot allò que es considera íntim o privat.

La persona decideix amb qui vol compartir la seva intimitat.

Es generen relacions de confiança amb l'entorn aportant un tracte càlid, respectuós i amable.  

 

COM ?

Amb sentiments cap a la persona atesa.

Empatitzant amb les diferents maneres de pensar. 

Preservant la informació personal i de salut de la persona atesa. 

Potenciant les relacions interpersonals.

 

 

FAMÍLIA

Es dona importància a la família com a part del projecte de vida personal.

Es potencia la col·laboració familiar i de l'entorn més proper.

S'impulsa i es facilita la comunicació amb l'entorn, fomentant espais de diàleg i de participació per millorar el dia a dia de la persona gran.

 

COM ?

Amb assessorament i suport a les famílies.

Fomentant i facilitant la vida diària amb l'entorn familiar i més proper.  

 

 

SINGULARITAT I QUOTIDIANITAT

S'ofereix suport a la persona per desenvolupar el seu projecte vital i parlem amb ella per saber què vol, què li agrada i què necessita.

S'impulsa la realització d'activitats quotidianes.

Es potencien activitats que interessen a cada persona.

Es generen espais pe facilitar activitats i relacions socials.

Les persones decideixen la seva participació, o no, en la programació d'activitats.

 

COM ?

Coneixent la biografia personal de la persona gran, les seves preferències, singularitats i expectatives individuals.

Realitzant un full de ruta específic per a cada persona.

 

 

 

El programa TU DECIDEIXES COM VOLS ENVELLIR garanteix : 

 

- Que el benestar i les decisions personals de cadascú esdevinguin la guia de la seva estada al centre.

- Minimitzar la "fractura institucional" que suposa l'entrada en un centre fent que aquest esdevingui el més semblant a la pròpia llar. 

- Entorns amb significat:  un ambient càlid, agradable i casolà, on es pot seguir realitzant les activitats quotidianes que es desitgen i descobrir-ne de noves. Cadascú es pot crear et seu espai envoltat de qui li és important i d'aquelles coses que li aporten sentit.

- Autonomia: tothom pot decidir tot el que li afecta, amb el suport de la família o de qui vulgui, que l'ajudi. Es facilita que cadascú pugui construir el seu projecte de vida i que el seu dia a dia, sigui el més pròxim possible al que sempre ha volgut. S'ajuda quan la persona ho necessita i s'acompanya en tot allò que ella vol.

-Cultura del detall: interès per tot allò que és important per a la persona. Parlem amb ella per saber què vol, que li agrada o què necessita per sentir-se bé. Es busca què cal adaptar per oferir una atenció personalitzada. I es treballa per fer el vestit a mida per a cada persona.

- Respecte a la intimitat: valoració i respecte pels valors i principis de cada persona. S'entén que la intimitat inclou sentiments, maneres de pensar, informació sobre la salut, les cures corporats, la sexualitat, les relacions interpersonals i tot allò que la persona considera íntim. Es garanteix que la persona decideixi amb qui compartir-ho.

  

ACOMPANYAR

ACTITUD

DIGNITAT

FELICITAT

RESPECTE

INNOVACIÓ

PERSONALITZACIÓ

PARTICIPACIÓ

 

 

 

Per avançar en l'ACP cal:

 

INNOVACIÓ

 

REVISIÓ CONSTANT

 

ADAPTACIÓ

FORMACIÓ

 

 

Compartir