image

SERVEIS D'INTERVENCIÓ ESPECIALITZADA EN VIOLÈNCIA MASCLISTA (SIE)

Serveis gestionats

 

GIRONÈS (2009)

ALT EMPORDÀ (Octubre 2020)

 

EL SERVEI
 

Servei gratuït de la Generalitat de Catalunya que ofereix informació, atenció integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a les dones que han patit o pateixen situacions de violència masclista i a les seves filles i fills. 
 

El servei també incideix en la prevenció, la sensibilització i la implicació comunitària. 
 

OBJECTIU
 

  • Oferir informació, atenció i recuperació a les dones que han estat o estan en processos de violència masclista així com a les seves filles i fills a càrrec i potenciar els programes específics i integrals de prevenció, assistència i reparació.
     

SITUACIÓ DE LA POBLACIÓ DESTINATÀRIA
 

Dones en procés de recuperació de violència masclista i els seus fills i filles a càrrec.
 

FUNCIONS
 

- Proporcionar una atenció social i terapèutica especialitzada i continuada en relació al procés de violència viscut.

- Adequar el model d'intervenció social, legal i terapèutic al procés de les dones que han patit o pateixen violència.

- Treballar coordinadament amb serveis externs, atenent el procés específic de cadascuna de les dones.

- Les altres funcions establertes per l'ordenament jurídic vigent.
 

TELÈFON D'INFORMACIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA: 900 900 120 - Atenció 24h

 

CRITERIS D'ACCÉS. NORMATIVA REGULADORA

Els requisits per accedir a aquest servei són els següents:

  • els establerts en la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista;
  • la resta de requisits d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent.

Compartir

image

 

SIE Gironès

Plaça del Veïnat, 11

17190 Salt

Tel. 972406555

     SIE ALT EMPORDÀ

     Carrer Vilallonga, 5. 2n 1a.

     17600 Figueres

     Tel. 872 022 030 

     siefigueres@sumaracciosocial.cat