ESTUDIS ACP

 

Dia rera dia, a SUMAR treballem per ser líders en models de gestió per a les persones dins l'àmbit dels serveis socials a Catalunya. Busquem la innovació tècnica, el talent professional i la cultura del detall, en tot allò que portem a terme, i sens dubte també dins el projecte "Tu Decideixes com vols envellir" i en tot allò que permeti impulsar la implementació de l'atenció gerontològica centrada en la persona.

 L’EIE, o Equip d'innovació estratègica és l'òrgan de la nostra entitat, format per tècnics especialitzats en l'atenció a les persones grans,  que promou,  impulsa i dissenya accions de millora transversals,  com processos, documentació i estudis que permetin optimitzar la implementació de l'ACP en els recursos i serveis per a gent gran. 

I els estudis que s'han posat en marxa fins a la data són els següents:

 

1. Avaluació de l'impacte d'un model d'Atenció Centrada en les Persones en residències per persones grans.

L’objectiu d’aquest estudi és avaluar l’impacte en el benestar i la qualitat de vida en les persones que viuen en residència d’un model d’atenció basat en l’ACP comparat amb persones ateses amb un model tradicional.

Aquest estudi neix a partir de la recerca, sense èxit, d'eines validades, que permetin avaluar la satisfacció de les persones, a partir de la incorporació d'aspectes relacionats amb el model d'Atenció centrada en la persona.   

 

2. CREACIÓ D'UNA EINA PER VALORAR LA SATISFACCIÓ DE LES PERSONES GRANS I DE LES FAMÍLIES DE LES PERSONES QUE VIUEN A LES RESIDÈNCIES GESTIONADES PER SUMAR I LA SEVA VALIDACIÓ.

Aquest estudi es va iniciar l'any 2017 amb la col·laboració de la Fundació Salut i Envelliment de la UAB. i amb l'objectiu de crear una nova eina per poder avaluar la satisfacció de les persones ateses en les residències respecte a la seva qualitat de vida. 

 

3. IMPACTE EN RESIDÈNCIES DE L'ATENCIÓ CENTRADA EN LES PERSONES (ACP) SOBRE LA QUALITAT DE VIDA, EL BENESTAR I LA CAPACITAT DE SORTIR ENDAVANT. ESTUDI TRANSVERSAL. 

L'estudi és un dels pocs estudis científics relacionats amb l'ACP i conclou que el model ACP pot tenir un efecte beneficiós sobre la capacitat de seguir endavant i el benestar de les persones que viuen en residències. 

Enllaç a l'estudi

En el mateix hi han participat les responsables de centres residencials i diürns per a gent gran de SUMAR, Elisenda Serra i Olga Soler, així com les tècniques de l'EIE, l'Equip d'Innovació Estratègica de SUMAR, Vanesa Pallàs, Míriam Caro i Lídia Molist; així com les directores de les residències de Sant Hilari Sacalm, Gemma Puig i "Casa dels Avis" de Sant Sadurní d'Anoia, Neus Montserrat. I s'ha fet conjuntament amb Xavier Rojano i Antoni Salvà que formen part de la Fundació Salut i Envelliment de la UAB i de l'Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau. 

També s'ha publicat a la "Revista Española de Geriatría y Gerontología" del Grup Elsevier, revista decana d'aquesta especialitat en llengua castellana, fundada l'any 1966, on s'hi publiquen principalment articles originals d'investigació així com revisions, notes clíniques, informes, protocols o guies d'actuació de les diferents àrees de la medicina, des d'un punt de vist de l'atenció a les persones grans.