Estructura corporativa

image
image

Òrgans de govern

Junta general

Diputació de Girona

Grup institucional i Ens dependents


Consorci d’Acció Social de la Garrotxa

Consorci de Benestar Social Gironès-Salt

Consell Comarcal del Pla de l’Estany

Consell Comarcal de la Selva

Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Consell Comarcal del Baix Empordà

Consell Comarcal de les Garrigues

Consell Comarcal de l’Alt Penedès

Consell Comarcal del Berguedà

Consell Comarcal d’Osona

Mancomunitat del Bisaura i Alt Lluçanès

 


 

Ajuntaments de la demarcació de GIRONA

 

Ajuntament d'Agullana (Alt Empordà)

Ajuntament de Cassà de la Selva (Gironès)

Ajuntament de Figueres (Alt Empordà)

Ajuntament de Fogars de la Selva (La Selva)

Ajuntament de Girona (Gironès)

Ajuntament de Llagostera (Gironès)

Ajuntament de Palafrugell (Baix Empordà)

Ajuntament de Porqueres (Pla de l'Estany)

Ajuntament de Ribes de Freser (Ripollès)

Ajuntament de Ripoll (Ripollès)

Ajuntament de Sant Hilari Sacalm (La Selva)

Ajuntament de Vidreres (La Selva)

Ajuntament de Vilablareix (Gironès)

 

Ajuntaments de la demarcació de BARCELONA

 

Ajuntament de Vic (Osona)

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló (Osona)

Ajuntament de Sant Pere de Torelló (Osona)

Ajuntament de Viladrau (Osona)

Ajuntament de Santa Maria d’Oló (Moianès)

Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)

Ajuntament dels Hostalets de Pierola (Anoia)

Ajuntament de Castellnou de Bages (Bages)

Ajuntament d'Esparreguera (Baix Llobregat)

Ajuntament de Begues (Baix Llobregat)

Ajuntament de El Masnou (Maresme)

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)

Ajuntament de Vacarisses (Vallès Occidental)

 


 

Ajuntaments de la demarcació de LLEIDA

 

Ajuntament de Maials (Segrià)

 

 

 

Els articles 13 al 18 dels Estatuts Socials determinen la composició i funcions de la Junta General dels socis de SUMAR.

President

Josep Maria Vidal Vidal

 

El president és nomenat pel Consell d’Administració i és president tant del Consell d’Administració com de la Junta General. És l’òrgan executiu del Consell d’Administració i el màxim responsable del seu eficaç funcionament. Amb aquest caràcter representa a la societat en judici i fora.

 

 

Les seves funcions i facultats venen regulades per l’article 24 dels Estatuts Socials

Director general

Estanis Vayreda Puigvert

 

El director general és personal directiu professional,
nomenat pel Consell d’Administració.

 

Les seves funcions i facultats venen regulades per l’article 24 dels Estatuts Socials

Consell Tècnic Assessor

Antoni Pérez Yuste 

Consell Comarcal del Pla de l’Estany

Cari Castillo Canales

Consorci Benestar Social Gironès-Salt

Teia Fàbrega Pairó 

Consorci d’Acció Social de la Garrotxa

Joan Busquets Biarnes 

Consell Comarcal de la Selva

Rosa Guixé Valls 

Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Montse Domènech Prat 

Consell Comarcal de l’Alt Penedès

 
 

Anna Rufí Vilà 

Consell Comarcal d’Osona

Annabel Vilà 

Consell Comarcal del Berguedà

Teresa Garsaball 

Consell Comarcal de Les Garrigues

Marta Recio Casanovas 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Imma Camprubí Escalé 

Ajuntament de Vic

Dolors Barceló  

Ajuntament de Figueres

 

El Consell Tècnic Assessor està composat per representants tècnics dels ens socis de SUMAR i és un òrgan consultiu, propositiu, d’informació i d’assessorament dels òrgans de govern; especialment en la gestió, construcció i execució d’activitats i serveis socials. També és un òrgan de participació, planificació i debat d’aquests representants tècnics.

Les seves funcions i facultats venen regulades pels articles 29 al 33 dels estatuts socials.

 

Comitè de direcció

Mariona Rustullet Tallada – Direcció tècnica
Salvador Peña Romero - Direcció d’administració i finances
Gabriel Llagostera Castillo – Direcció de gestió de persones i organització

 

Els membres del Comitè de direcció així com la resta de personal de Sumar S.L està sotmès i es regeix pel règim del Dret Laboral. Pel que fa a la selecció del personal, permanent o temporal, es té en compte els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, d'acord amb el que disposa la Disposició Addicional Única i l'article 55 de la Llei /2007, pel que s'aprova l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Pactes de Socis

 

Els Pactes de Socis són un instrument dels socis de SUMAR que no formen part del Consell d'Administració, i a través d'ells es garantitza a tots els socis, el control anàleg, directa o indirecta, dels serveis de la seva titularitat, que gestiona SUMAR.   

El Consell d'Administració només pot ser integrat per un màxim de 12 membres, si bé és l'òrgan decisori que adopta les decisions relatives a objectius estratègics i les matèries significatives de l'entitat; qui té el control efectiu.

 

 

PACTE DE SOCIS "CENTRES DIÜRNS" (centres de serveis i centres de dia)

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

(soci president del Pacte de Socis

i representant al Consell d'Administració) 

Consell Comarcal de l'Alt Empordà

Consell Comarcal de Les Garrigues

Ajuntament dels Hostalets de Pierola

Ajuntament de Maials

Ajuntament de Santa Maria d'Oló

Ajuntament de Viladrau

Ajuntament de Vilablareix

Ajuntament d'Agullana

 

PACTE DE SOCIS "CENTRES RESIDENCIALS"

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

(soci president del Pacte de Socis

i representant al Consell d'Administració) 

Ajuntament d'Esparreguera

Ajuntament de Sant Hilari Sacalm

Ajuntament de Vidreres

Ajuntament de Llagostera

Ajuntament de Sant Pere de Torelló

Ajuntament de Ribes de Freser

Ajuntament de Begues

Ajuntament de Cassà de la Selva

Ajuntament de Montesquiu

 

PACTE DE SOCIS "SAD-VIOLÈNCIA-ALTRES"

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

(soci president del Pacte de Socis

i representant al Consell d'Administració) 

Consell Comarcal de l'Alt Penedès

Consell Comarcal d'Osona

Ajuntament de Vic

Ajuntament de Figueres

Consell Comarcal del Berguedà

Ajuntament de Vacarisses

Ajuntament de El Masnou

Ajuntament de Ripoll