image

Hostalets de Pierola (Anoia)

Als Hostalets de Pierola gestionem l'Oficina d'Atenció a la gent gran i el Centre de Serveis, plataformes de serveis per a la gent gran del municipi i de l'entorn més proper que s’aglutinen en tres àmbits d’actuació: atenció personal, atenció a la família i atenció a l’entorn i accessibilitat.

 

L'Oficina d'Atenció a la gent gran

L'oficina d'atenció de la gent gran ofereix 4 grans eixos d'actuació:

- Atenció a gent gran, famílies i persones cuidadores.

- Coordinació de la xarxa d'actors estratègics.

- Observatori

- Recolzament tècnic i professional

 

El Centre de Serveis

El centre de serveis ofereix una cartera de serveis que persegueix l’objectiu de satisfer les necessitats, desitjos i preferències de les persones grans majors de 65 anys que volen romandre a la seva pròpia llar, independentment que es vegin afectades o no per un deteriorament físic, cognitiu o per una dificultat social que els minvi la capacitat d’autonomia per a la realització de les activitats de la vida diària

A qui van dirigits ?

L'Oficina d'Atenció a la gent gran: A les mateixes persones grans, a les seves famílies i/o a les persones que les cuiden. 

El Centre de Serveis: A persones majors de 65 anys que volen o necessiten diferents serveis per millorar la seva qualitat de vida, i sentir-se acompanyats.

Objectius

 

Oficina d'Atenció a la gent gran

* Dissenyar una cartera de serveis, adaptada a les necessitats i al perfil de la gent gran del municipi.

* Creació d'una taula d'actors estratègics per a la gent gran, amb reunions períodiques que permetin un espai permanent de debat i participació.

* Creació de l'observatori de l'envelliment per gestionar i explotar una base de dades que permeti evolucionar el Pla integral de la gent gran amb dos objectius clars:

- estar en contacte permanent amb la gent gran del municipi.

- avaluar l'impacte de les actuacions i redirigir-les en cas que sigui necessari.

* Oferir recolzament tècnic i professional de manera constant i permanent. 

 

Centre de Serveis

• Oferir un entorn adequat i adaptat a les necessitats d’atenció i interessos de les persones grans de forma personalitzada.

• Afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social.

• Mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions possibles.

• Proporcionar suport a les famílies en l'atenció a les persones grans dependents.

 

Potenciem i estimulem les habilitats de cada persona d'acord als seus gustos i preferències, en un ambient lúdic i acollidor.

 

Al Centre de Serveis dels Hostalets de Pierola oferim felicitat i qualitat de vida a les persones grans. Preferències, desitjos, projecte de vida, autonomia, capacitats, respecte, dignitat, consens, entorn i família.  

Compartir

Titular de l'equipament: Ajuntament dels Hostalets de Pierola
Capacitat estructural: 21 persones
Horari d'obertura: de 9 a 19h - De dilluns a divendres

 

UNA NOVA MANERA D'ATENDRE I ENTENDRE A LA GENT GRAN.

FACILITEM UN ESPAI PER ESTAR COM A CASA SENSE DEIXAR DE FER ALLÒ QUE AGRADA.

 


WEB del Centre de Serveis

centreserveishostaletspierola.com

Serveis

Servei d'estada

8 hores o 4 hores

Servei d'estada esporàdica

Prèvia sol·licitud

Servei de permanència

Màx 2 hores, prèvia sol·licitud

Servei de fisioteràpia

Hores concertades

Servei de menjador diari

Dinar i/o berenar

Servei de menjador esporàdic

Prèvia sol·licitud

Servei de Tallers 

Consultar programació

Servei de podologia

Hores concertades

 

 

Adreça: Àngel Guimera, 1

cshostalets@sumaracciosocial.cat 

Tel. 937 712 535