Documentació

image
image

    

"L'Atenció Centrada en la Persona. Conceptes bàsics previs" és el document que recull el model propi de gestió, l'ACP-SUMAR amb el qual acompanyem a les persones grans en el seu projecte de vida.

    

    

Compartir