El paper de la família

La família és una part molt important de la persona gran, forma part de tot el seu projecte de vida i a SUMAR ho tenim molt en compte.  

Impulsem i facilitem que la família i l'entorn més proper de cada persona gran, s'impliqui i participi del seu dia a dia. 

I l'equip tècnic assessora, aconsella i dóna el suport necessari en tot allò que sigui necessari.