Les accions formatives 

La formació és un dels nostres pilars estratègics per a assolir la missió i el compromís que assumim cap a les persones que atenem i cap als nostres professionals.

Aquest compromís prioritza un model de gestió de persones que garanteixi poder comptar amb un talent alineat, que creu en els valors que ens inspiren a SUMAR i que actuen de forma coherent.

En aquest sentit, i amb l’objectiu d’aportar també un valor diferencial a la nostra entitat, enfoquem  la formació i desenvolupament dels nostres professionals en tres àmbits :

1. Coneixements tècnics

2. Actualització en el compliment de normatives del sector social i públic

3. Afavorir el desenvolupament de les competències personals i professionals de SUMAR

 

L’eina principal de la política de formació i desenvolupament és el Pla de formació anual, que confeccionem a partir de la detecció de les necessitats formatives a curt, mig i llarg termini,  i que té com objectiu, augmentar l’impacte de la formació  en els centres i serveis que gestionem, i així millorar la intervenció a les persones usuàries.

Les accions formatives es realitzen tant en format presencial com telemàtic a través del Campus Virtual de SUMAR.