image

Gestió per competències

El projecte de "Gestió per competències"

El concepte de Gestió per Competències es basa en dissenyar unes polítiques des de l’àrea de gestió de persones basades en la manera com els professionals fan la seva feina. És una eina de gestió del talent i d’acompanyament al desenvolupament i millora professional mitjançant la promoció d’habilitats personals i professionals.

Alhora, és un sistema que permet explicar a les persones que treballen a SUMAR què s’espera d’elles i com es vol treballar perquè les persones que atenem rebin un millor servei. I ens permet unificar criteris de treball a partir de reforçar la missió i els valors de l’entitat a través de tots els i les nostres professionals.

Per SUMAR, tant important son els objectius que s’assoleixen com la manera com els aconseguim.

 

Perquè SUMAR decideix implantar aquest Pla d’Acompanyament i Millora? 

El volum de persones a SUMAR cada vegada és més gran, el creixement és ràpid i sovint integrem persones que ja porten una trajectòria prèvia quan arriben a la nostra entitat. Aquest sistema ha de permetre alinear a tothom amb una manera de fer unificada, garantint la qualitat que SUMAR busca en els seus serveis perquè el que més ens preocupa és que les persones amb les que treballem estiguin el millor ateses possible.

Per altra banda, a l'àrea de Gent Gran, hem avançat molt en el Model d'Atenció Centrada en la Persona i aquesta és una eina que ens permet comptar amb les millors persones; seleccionar-les i acompanyar-les perquè creixin professionalment.

 

Quins beneficis aporta a les persones que treballen a SUMAR?

 • Coneixen des del primer dia que s’espera d'elles, i com contribueixen a que el servei assoleixi els seus objectius.
 • Coneixen de quina manera a SUMAR hem establert què cal treballar segons cada perfil professional.
 • Anualment cada responsable directe es reuneix amb cada professional i li aporta la seva visió sobre com està treballant, què podria millorar i l' ajudarà a aconseguir-ho.
 • Sentir que formes part d’un equip i d’un projecte d’una manera més tangible.
 • Retenir i desenvolupar el talent.

 

Quin benefici aporta als serveis que gestionem?

 • Tots els serveis disposen d’objectius anuals que els ajudaran a prioritzar les seves funcions.
 • Els objectius dels serveis els decideix tot l’equip i també en són corresponsables tots.
 • L’equip treballa més unit i amb una mateixa visió sobre el que és realment important.
 • S’aconsegueix un major compromís de les persones de l’equip a través de la participació en la gestió del servei.

 

Quin benefici aportem a les persones que atenem?

 • Millors professionals que ofereixen millor servei.
 • Millora el clima de l’equip. Estem units i transmetem un bon ambient.
 • Millora l’atenció a les persones perquè ens coordinem millor, perquè innovem, perquè  busquem la millora contínua.

 

image