image

La Vinya - Begues

Plataforma de prestació de serveis per a la gent gran del municipi de Begues que inclou un centre diürn d'atenció per a la gent gran i dues unitats de convivència.

 

Es tracta de la primera residència de Catalunya, post-covid, construïda en base al nostre model d'atenció centrada a la persona ACP-SUMAR. 

 

L'equipament ofereix una oferta de serveis integral i d'acompanyament vital que permet envellir al poble, tal com s'ha viscut, fomentant el benestar i la felicitat de les persones grans fent-les sentir com a casa.

 

El Centre d'Atenció Diürna posa a l'abast de persones en situació de dependència, serveis centrats en el benestar de les persones per afavorir la seva autonomia i satisfer les seves necessitats assistencials. 

 

I les dues Unitats de Convivència complementen un nou model d'espai vital on envellir de forma autònoma però amb l'atenció personalitzada que requereix l'edat o les necessitats assistencials de cada persona usuària. Les dues unitats disposen d'habitacions individuals amb totes les comoditats, però fent ús d'espais compartits on seguir cuinant, compartir records, o seguir fent camí en el procés d'envelliment. 

 

El projecte impulsa un model mixt que s'adapta a les necessitats de cada persona per oferir-li els serveis i atencions que requereix. I, per damunt de tot, posa en valor l'atenció integral basada en la persona, el model ACP-SUMAR, la convivència i l'arrelament al poble que, amb els anys, la gent gran ha ajudat a dibuixar. 

A qui va dirigit ?

 

A persones majors de 65 anys que volen o necessiten diferents serveis per millorar la seva qualitat de vida, a prop de casa, i sentir-se acompanyats.

Objectius

 

• Oferir un entorn adequat i adaptat a les necessitats d’atenció i interessos de les persones grans de forma personalitzada.

• Afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social.

• Mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions possibles.

• Proporcionar suport a les famílies en l'atenció a les persones grans dependents.

 

En definitiva, potenciar i estimular les habilitats de cada persona d'acord als seus gustos i preferències, en un ambient agradable, acollidor i lúdic.

 

S'ofereix felicitat i qualitat de vida a les persones grans a través d'activitats que afavoreixen el manteniment de l'autonomia personal i social de les persones usuàries. 

 

EL NOSTRE VALOR AFEGIT 

  1. Programa d'atenció totalment centrat en la persona. Totes les accions i activitats es basen en el programa propi de SUMAR, "Tu decideixes com vols envellir", que permet que tothom realitzi allò que més li agrada d'acord als seus valors, gustos i preferències.
  2. Activitats adaptades a les capacitats de cada persona.
  3. Comunicació constant amb les famílies (presencial i/o telemàtica).
  4. Atenció personalitzada en un entorn adequat i adaptat a les necessitats i interessos de les persones grans.

Compartir

Titular de l'equipament: Ajuntament de Begues
 

Capacitat estructural:

Centre d'atenció diürna: 25 persones grans

Unitats de convivència: 15 persones grans per unitat (total, 30 persones)
 

UNA NOVA MANERA D'ATENDRE I ENTENDRE A LA GENT GRAN.

FACILITEM UN ESPAI PER ESTAR COM A CASA SENSE DEIXAR DE FER ALLÒ QUE AGRADA.

 


WEB de l'equipament

En construcció

Serveis

Centre de Serveis 

Acollida i convivència

Infermeria

Atenció directe continuada

Cuina

Manutenció

Neteja

Atenció personal en les activitats de la vida diària

Higiene personal 

Readaptació funcional i social

Recuperació d'hàbits d'autonomia

Dinamització sociocultural

Activitats de lleure

Suport personal, social i familiar

Seguiment i prevenció de les alteracions de la salut

Fisioteràpia

Podologia

Perruqueria

 

 

Unitats de Convivència

A més de poder fer ús dels serveis del centre diürn, les persones usuàries de les unitats de convivència disposen de:

Allotjament en habitació individual o doble amb bany adaptat

Personalització de les habitacions

Suport personal i d'intermeria

Atenció directa continuada

Neteja de l'habitatge

 

 

Adreça: 

Ferran Muñoz, 3

08859 Begues

info@residenciabegues.cat

Tel. 930 130 895