GESTIÓ D'EQUIPS UNIFICADA

 

 1.  PER QUÈ UN MODEL DE GESTIÓ PROPI ?

Un Model de Gestió és  la manera en què una empresa decideix organitzar-se per tal d’aconseguir els objectius que s’ha marcat i donar compliment a la seva Missió, Visió i Valors.

Els elements que formen part d’un model de gestió són:

 • Principis i polítiques d’actuació
 • Model de servei que volem (en el cas de SUMAR, en relació als serveis que gestionem: Residències, SAD, Punts de Trobada, Cases d’Acollida, ...)
 • Processos i protocols de treball
 • Sistema de presa de decisions
 • Com ens comuniquem i participem
 • Com ens reunim: la tipologia, la composició i la periodicitat de les reunions

El Model de Gestió de Sumar parteix de la Missió, Visió i Valors, explica com entenem la gestió dels serveis públics d’atenció a les persones, realitza els lligams entre l’estratègia i la operativa, i traça polítiques generals que serviran posteriorment als processos i a les polítiques de les àrees i els serveis.

El model de gestió és el que marca les regles del joc per permetre arribar a assolir els objectius proposats sent fidels als nostres Valors.

 

 

 1. PER QUÈ ARA?

Perquè SUMAR ha  crescut molt.  Som més de 500 professionals, estem creixent amb tipologia de serveis i l’estructura dels serveis centrals de Sumar ha passat de 9 professionals a més de 20 en poc temps.

Els professionals tenim diverses procedències, subrogats, contractats, del mon públic, de l’empresa privada i els criteris d’actuació i de presa de decisions no poden dependre de com pensa i actua cada professional (tampoc de criteris jeràrquics), si no de la Missió, Visió i Valors de Sumar:

 • Exemple de si es compra o no una grua
 • Exemple de si es denega o no un AP
 • Exemple de si a una persona gran l’hem de derivar a un altre servei/ equipament

També, perquè amb la implantació del Sistema de Gestió per Competències (PAM) ens cal avançar en la definició i seguiment dels Objectius dels Serveis i dels Objectius individuals que pengen dels Objectius Generals de Sumar.

Resumint, ens cal definir una metodologia de treball molt més clara i palpable, que doni seguretat als professionals i millori la qualitat de vida de les persones.

 

 1. QUINS BENEFICIS APORTARÀ AQUEST MODEL DE GESTIÓ ALS PROFESSIONALS ?  

El Model de Gestió de Sumar ha de garantir que tots els professionals, especialment els que dirigeixen equips i projectes, ho facin des dels valors i principis de SUMAR.

Sabrem, d’una manera més clara, quin es l’enllaç entre l’Estratègia i la nostra operativa del dia a dia. El model de gestió és el que ens guiarà per prendre decisions en tot allò que no estigui definit prèviament.

Les professionals dels diferents centres i serveis trobaran més sentit al que fan, ja que les accions del dia a dia penjaran del Pla Anual de cada Servei, i aquest alhora, del Pla de Gestió Anual de Sumar (Objectius en Cascada)

Tindrem més coneixement del que es fa a tota la organització i del perquè es fa.

 

 1. QUINS BENEFICIS APORTARÀ AQUEST MODEL DE GESTIÓ ALS SERVEIS ?

Ens dotarà de més coherència, ja que tota l’organització treballarà en cada àrea i en cada servei, sota uns mateixos valors i principis de gestió.

Tots els serveis gestionats per SUMAR elaboraran el seu Pla de treball Anual que prendrà com a referència els Objectius del Pla de Gestió Anual de Sumar, i d’aquesta manera garantim que tota la organització coneix l’estratègia de l’entitat i que treballa en la mateixa direcció.

Multipliquem els efectes del que fem, perquè ho fem plegats. tots els serveis treballem en la mateixa direcció.

La transferència de coneixement i l’intercanvi d’informació entre serveis aporta millores en el funcionament servei.

 

 1. QUINS BENEFICIS APORTARÀ EL MODEL DE GESTIÓ A LES PERSONES QUE ATENEM ?  

Gestionar amb una visió de conjunt ens permetrà arribar més lluny. Gestionar amb eines que hem pensat entre tots i totes, i amb una visió centrada en la persona, ens permetrà major qualitat en l’atenció i cura de les persones.

El Pla de Gestió en ha de permetre una planificació estratègica en cascada i multiplicar els impactes a nivell social.