image

Residència i Centre de Serveis de Sant Pere de Torelló

La Residència i Centre de Serveis de Sant Pere de Torelló ofereix serveis de residència assistida i de centre de serveis diürn, amb caràcter temporal o permanent. 

Tots aquests serveis s'ofereixen compartint instal·lacions, recursos humans i tècnics, entre d'altres, amb l'objectiu de donar una assistència integral en el dia a dia de les persones que presentin o no, situacions de dependència, durant els 365 dies de l'any. 

 

El servei de residència assistida és un servei social especialitzat d’acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d’assistència integral a les AVD per a persones grans amb dependències.

El perfil d’usuaris del servei de residència assistida són persones majors de 65 anys amb situació de risc social, dependència grau II i grau III.

 

El servei de centre de dia és un servei social especialitzat d’acolliment diürn que dóna suport a les persones grans que necessiten organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària (AVD) i complementa així l’atenció pròpia de l’entorn familiar en el domicili.

El perfil d’usuaris del servei de centre de dia són persones majors de 65 anys en situació de dependència i/o risc social. 

 

OBJECTIUS

- Oferir un entorn adequat i adaptat a les necessitats d'atenció i interessos de les persones grans de forma personalitzada.

- Afavorir la recuperació i el manteniment de l'autonomia personal i social.

- Mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions possibles.

- Proporcionar suport a les famílies en l'atenció a les persones grans dependents.

 

Potenciem i estimulem les habilitats de cada persona d'acord als seus gustos i preferències, en un ambient lúdic i acollidor.

Oferim felicitat i qualitat de vida a les persones grans. Preferències, desitjos, projecte de vida, autonomia, capacitats, respecte, dignitat, consens, entorn i família.

ELS PISOS SOCIALS 

Juntament amb els serveis de Residència assistida i Centre de serveis, l'Ajuntament de Sant Pere de Torelló ofereix uns habitatges per a gent gran que són un servei d'acolliment alternatiu per a persones grans autònomes, les circumstàncies sociofamiliars de les quals no els permeten romandre a la pròpia llar.

Es tracta d'un conjunt d'habitatges sense barreres arquitectòniques que tenen com a principal objectiu oferir a les persones grans del poble un habitatge adaptat, segur, confortable i integrat en la comunitat, que compti amb el suport necessari, per tal de facilitar-los el manteniment dels nivells d'autonomia personal el màxim temps possible.

Aquests habitatges, en règim d'ús i habitació (dret d'utilitzar l'habitatge al llarg de tota la vida pagant un cànon establert i unes quotes complementàries pel manteniment i serveis), tenen una superfície d'uns 40 m² i estan destinats a persones més grans de 65 anys que porten una vida autònoma, que no tinguin en propietat cap habitatge i amb pocs ingressos.  Les persones grans que hi viuen, comparteixen el pati amb les persones del Centre de serveis i de la Residència i poden fer servir els serveis que ofereix el centre de serveis : menjador, fisioteràpia, podologia i el servei de bugaderia.

La Residència i Centre de serveis de Sant Pere de Torelló és una nova manera d'entendre i atendre a la gent gran, on hi trobaràs un espai per estar com a casa sense deixar de fer allò que agrada.

Compartir

Titular dels equipaments:

Ajuntament de Sant Pere de Torelló

 

Capacitat estructural

Residència assistida : 21 places

Centre de serveis: 30  places 

Pisos socials: 20 places


WEB de la Residència

residenciasantperetorello.com

Serveis

Serveis Residència

Atenció psicosocial

Manteniment i recuperació funcional

Farmàcia

Bugaderia

Animació sociocultural

Serveis sanitaris

Cuina

Servei de transport adaptat per l'accés al centre de dia

Perruqueria

Podologia

Menjador per acompanyants

Acompanyaments externs

 

 

 

Serveis Centre de serveis

Servei d'estada

8 hores o 4 hores

Servei d'estada esporàdica

Prèvia sol·licitud

Servei de permanència

Màx 2 hores, prèvia sol·licitud

Servei de fisioteràpia

Hores concertades

Servei de menjador diari

Dinar i/o berenar

Servei de menjador esporàdic

Prèvia sol·licitud

Servei de Tallers 

Consultar programació

Servei de podologia

Hores concertades

Adreça: Josep Badrena, 10 - 1a. 08572 Sant Pere de Torelló

Telèfon: 938 509 932

rggsptorello@sumaracciosocial.cat

@rgg_stptorello