image

Serveis d'atenció domiciliària (SAD)

TERRITORIS D'ACTUACIÓ

ALT PENEDÈS

Inici gestió: 1/10/2012

GIRONA

Inici gestió: 15/5/2018

GIRONÈS SALT   

Inici gestió: 1/3/2009

PLA DE L'ESTANY  

Inici gestió: 1/2/2018

GARROTXA

Inici gestió: 1/02/2019

 

SELVA      

Inici gestió: 1/06/2019

Arbúcies: 1/01/2021

 ALT EMPORDÀ 

Inici gestió: 1/11/2019

GARRIGUES

Inici gestió: 1/08/2020

 RIPOLLÈS      

Inici gestió: 1/02/2021

CARDEDEU 

Inici gestió: 1/06/2021

                                                          

EL SERVEI

 

El Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) és un conjunt de serveis de proximitat als ciutadans que, com el seu nom indica, dóna assistència a domicili a persones i/o famílies en situacions de manca d’autonomia personal, dificultat de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials.

 

Ofereix serveis polivalents, comunitaris i preventius que fomenten l´autonomia de les persones amb l´objectiu de millorar la seva qualitat de vida, i atén les diferents situacions de necessitat en què es troben o es poden presentar.

 

Les noves necessitats que va suposar la implantació de la Llei 39/2006 de l´atenció a l´autonomia de les persones amb dependència, la Llei 12/2007 de serveis socials que inclou els serveis de proximitat als ciutadans dins dels serveis socials bàsics, així com la raó de ser de SUMAR, centrada en la prestació de serveis i la realització d’activitats econòmiques d’interès públic en l’àmbit de l’acció social a Catalunya, foren les impulsores de l´encàrrec de gestió d´aquests serveis per part del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, l´1 de març del 2009. Posteriorment, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, l'octubre del 2012 i el Consell Comarcal del Pla de l'Estany, el febrer del 2018, han confiat amb SUMAR per a la gestió d'aquest servei en el seu territori.

 

Paral·lelament SUMAR ha incorporat diverses millores en la gestió del servei. Destaca l´obtenció de la Certificació de Qualitat UNE 158.301, el juny de 2011, la primera d´aquestes característiques que AENOR va atorgar a les comarques gironines i la cinquena de tot Catalunya, el contracte de col.laboració amb la Fundació Ramon Noguera per a la realització de serveis puntuals als seus usuaris, l´adquisició d'un nou aplicatiu informàtic per a millorar la gestió del servei, operatiu els 365 dies de l´any, les 24 hores del dia.

 

Així mateix, durant el 2015, es va iniciar un nou servei, com a prova pilot, amb el Consell Comarcal de l'Alt Penedès i amb col·laboració amb la seva àrea de Salut. Es tracta d'un servei d'atenció domiciliària a persones vulnerables després d'una alta hospitalària que té com a principal objectiu el de millorar la continuïtat assistencial i evitar el reingrés hospitalari a curt termini. També es realitzen de manera periòdica enquestes de satisfacció als usuaris/es i professionals del servei. 

 

Actualment, SUMAR porta a terme el disseny d'un model propi de gestió pels serveis d'atenció domiciliària (SAD) en base al base al model teòric d'ACP (atenció centrada en la persona) i el programa d'atenció propi per als recursos residencials i assistencials, "Tu decideixes com vols envellir".   

 

 

 

 

 

 

Telèfons de contacte

 

SAD ALT PENEDÈS

671 000 070

Horari d'OFICINA: De dilluns a dijous, de 8 a 17h. Divendres, de 8 a 15h

URGÈNCIES: De dilluns a diumenge, de 6 a 22h. 


SAD CARDEDEU

651 585 346 

Horari d'OFICINA: De dilluns a dijous, de 8 a 17h. Divendres, de 8 a 15h

URGÈNCIES: De dilluns a diumenge, de 6 a 22h. 


SAD GIRONA

663 705 407

Horari d'OFICINA: De dilluns a dijous, de 8 a 17h. Divendres, de 8 a 15h

URGÈNCIES: De dilluns a diumenge, de 6 a 22h. 


SAD GIRONÈS-SALT 

OFICINA: 972 439 158. De dilluns a dijous, de 8 a 17h. Divendres, de 8 a 15h

URGÈNCIES: 685 697 230. De dilluns a diumenge, de 6 a 22h. 


SAD PLA DE L'ESTANY

600 464 878

Horari d'OFICINA: De dilluns a dijous, de 8 a 17h. Divendres, de 8 a 15h

URGÈNCIES: De dilluns a diumenge, de 6 a 22h. 


SAD GARROTXA

671 263 373

Horari d'OFICINA: De dilluns a dijous, de 8 a 17h. Divendres, de 8 a 15h

URGÈNCIES: De dilluns a diumenge, de 6 a 22h. 


SAD SELVA

662 385 171

664 497 380 (Arbúcies)

Horari d'OFICINA: De dilluns a dijous, de 8 a 17h. Divendres, de 8 a 15h

URGÈNCIES: De dilluns a diumenge, de 6 a 22h. 


SAD ALT EMPORDÀ

667 916 020

Horari d'OFICINA: De dilluns a dijous, de 8 a 16h. Divendres, de 8 a 15h

URGÈNCIES: De dilluns a diumenge, de 6 a 22h. 


SAD LES GARRIGUES

664 497 096

Horari d'OFICINA: De dilluns a dijous, de 8 a 17h. Divendres, de 8 a 15h

URGÈNCIES: De dilluns a diumenge, de 6 a 22h. 


SAD RIPOLLÈS

664 497 388

Horari d'OFICINA: De dilluns a dijous, de 8 a 17h. Divendres, de 8 a 15h

URGÈNCIES: De dilluns a diumenge, de 6 a 22h. 

 

Compartir

Enllaços

image