image

Serveis d'atenció domiciliària (SAD)

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

GIRONÈS-SALT (excepte Girona)

ALT PENEDÈS

EL SERVEI

 

El Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) és un conjunt de serveis de proximitat als ciutadans que, com el seu nom indica, dóna assistència a domicili a persones i/o famílies en situacions de manca d’autonomia personal, dificultat de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials.

 

Ofereix serveis polivalents, comunitaris i preventius que fomenten l´autonomia de les persones amb l´objectiu de millorar la seva qualitat de vida, i atén les diferents situacions de necessitat en què es troben o es poden presentar.

 

Les noves necessitats que va suposar la implantació de la Llei 39/2006 de l´atenció a l´autonomia de les persones amb dependència, la Llei 12/2007 de serveis socials que inclou els serveis de proximitat als ciutadans dins dels serveis socials bàsics, així com la raó de ser de SUMAR, centrada en la prestació de serveis i la realització d’activitats econòmiques d’interès públic en l’àmbit de l’acció social a Catalunya, foren les impulsores de l´encàrrec de gestió d´aquests serveis per part del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, l´1 de març del 2009, i per part del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, l'octubre del 2012.

 

Posteriorment, SUMAR ha incorporat diverses millores en la gestió del servei. Destaca l´obtenció de la Certificació de Qualitat UNE 158.301, el juny de 2011, la primera d´aquestes característiques que AENOR va atorgar a les comarques gironines i la cinquena de tot Catalunya, el contracte de col.laboració amb la Fundació Ramon Noguera per a la realització de serveis puntuals als seus usuaris, l´adquisició d'un nou aplicatiu informàtic per a millorar la gestió del servei, operatiu els 365 dies de l´any, les 24 hores del dia.

 

Així mateix, durant el 2015, es va iniciar un nou servei, com a prova pilot, amb el Consell Comarcal de l'Alt Penedès i amb col·laboració amb la seva àrea de Salut. Es tracta d'un servei d'atenció domiciliària a persones vulnerables després d'una alta hospitalària que té com a principal objectiu el de millorar la continuïtat assistencial i evitar el reingrés hospitalari a curt termini. També es realitzen de manera periòdica enquestes de satisfacció als usuaris/es i professionals del servei. 

 

 

 

 

 

 

Telèfons de contacte

Oficina: 972 439 158

URGÈNCIES: 685 697 230

 

Servei d'atenció domiciliària del Gironès-Salt

Servei titularitat del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt

Inici de la gestió : 1 de març del 2009

 

Servei d'atenció domiciliària (SAD) de dependència de l'Alt Penedès

Servei titularitat del Consell Comarcal de l'Alt Penedès

Inici de la gestió : 1 d'octubre de 2012

Compartir

Enllaços

image