image
image

Més de 250 persones assisteixen al 10x10' 2019. Moltes gràcies per la vostra confiança. 

Sumar

SERVEIS PÚBLICS D'ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA.

Entitat pública formada per diferents Administracions Públiques, d'àmbit local i comarcal.

 

 

image
Dependència

Gent Gran

 • Centres residencials
 • Centres de dia
 • Serveis d'atenció integral d'àmbit rural (SAIAR)
 • Serveis d'atenció domiciliària (SAD)
 • Unitats de convivència
 • Habitatges tutelats
 • Vivendes amb serveis
image
Atenció i recuperació

Víctimes
violència
masclista

 • Serveis residencials d’acolliment i recuperació (SARV)
 • Serveis d’intervenció especialitzada (SIE)
 • Serveis tècnics de punt de trobada (STPT)
 • Serveis d'informació i atenció a les dones (SIAD)
image
Integració, acollida, suport

Intervenció social

 • Serveis de suport a joves tutelats i extutelats. Via Laboral.
 • Serveis d'acollida per a persones nouvingudes
 • Serveis de suport familiar (SSF)
 • Serveis d'informació i orientació en drogodependències (SIOD)
 • Serveis socioeducatius itinerants (SSIB)
 • Serveis d'atenció psicológica (SIAD)
image

Innovació Social

 • Jornades
 • Intercanvi d'experiències
 • Investigació i estudis
 • Consultoria i assessorament
 • Formació

Cultura ACP

Nova manera d’atendre a la gent gran que ha perdut un cert grau d’autonomia, que respecta la seva dignitat i drets, així com les seves necessitats, preferències, valors i experiències. És una visió més humana d’atenció, on la persona gran pot i ha de viure tal i com ha viscut sempre, sense deixar de fer allò que li agrada i que forma part de la seva personalitat.

 

La persona gran és l’eix central de
l’atenció i de la presa de decisions.

Veure més

10X10’ Càpsules d'Innovació Social

Jornada anual que dóna a conèixer noves idees i nous reptes, així com noves tendències dels serveis socials. També és un punt d’intercanvi de coneixement innovador, entre les entitats del sector públic i del tercer sector, i una font d'inspiració i motivació per a les persones que composen les entitats socials de Catalunya.

 

10 experiències innovadores en l’àmbit dels serveis socials

Veure més
image