DELEGACIÓ MEMBRES SOCIS DE SUMAR A LA 26a CONFERÈNCIA EUROPEA DE SERVEIS SOCIALS / SEVILLA 

 

ASSISTENTS

Anna Castro

Consell Comarcal del Pla de l’Estany

Anna Casamitjana

Consorci d’Acció Social de la Garrotxa

Montse Domènech

Consell Comarcal de l’Alt Penedès

Glòria Urtasun

Ajuntament de Sant Cugat

Rosa Guixé

Consell Comarcal Alt Empordà

Carme Ortega

Consell comarcal Alt Empordà

Carme Berrocal

Consorci Benestar Social del Ripollès

Mariona Homs

SUMAR Serveis Públics d’Acció Social

 

LA CONFERÈNCIA

Com cada any, des de SUMAR participem activament a la conferència europea de serveis socials més important que es fa Europa des de la Xarxa Europea de Serveis Socials d’administracions públiques (ESN- European Social Network)

L'any 2018 hem assistit a la conferència 8 persones de 7 territoris membres de SUMAR, on hem pogut conèixer de prop, durant 3 dies, les polítiques públiques més innovadores que s’estan impulsant des de les comunitats locals, regionals i estatals en matèria d’acció social, innovació i transformació de les problemàtiques socials complexes.

També és un espai per a fer networking i conèixer de prop empreses i entitats que estan realitzant iniciatives interessants arreu d’Europa.  

Cada any, la conferència té un fil conductor que aglutina les propostes que s’hi presenten i que aquest any s’ha emmarcat en Invertir, Innovar, Transformar. Empoderar persones i comunitats. 

 

 

En aquesta 26a edició s’han inclòs 3 sessions plenàries, 4 panels temàtics, una taula rodona i 28 tallers. La innovació, les formes de finançament, la tecnologia adaptada a les necessitats de les persones, l’empoderament dels col·lectius atesos i la sistematització de l’avaluació dels programes han estat alguns dels aspectes més rellevants que s’han posat damunt la taula.

La primera sessió plenària va ser: Invertir en serveis socials adequats pel futur.  En aquesta sessió es va posar de relleu que en els propers anys, degut a l’envelliment de la població s’haurà de fer front a grans desafiaments relacionats amb una creixent demanda de cures vinculades a malalties cròniques, morbiditat i atenció de llarga durada. Les persones amb malalties cròniques, tindran a més dificultat addicionals per trobar i conservar la feina i participar activa i significativament en la societat.

A més a més, els serveis socials públics s’enfronten a dificultats derivades de la crisi econòmica i per tant, cal impulsar programes nous, pioners i innovadors, que alhora es puguin avaluar i començar a prendre decisions basades en evidència serà crucial.

La segona sessió plenària va ser: Inversió Social: treballant en societat, promovent el capital humà

Invertir en capital humà, és a dir amb les persones és la clau per a construir una societat més resilient. Els serveis socials tenen el paper de jugar, en col·laboració amb els serveis d’habitatge, salut, educació i ocupació.

La tercera sessió plenària: Inversió social: invertir en infraestructura social, serveis públics, inversió d’impacte i nous models d’atenció

La inversió social és clau per a transformar els serveis socials públics i la vida de les persones. Aquest enfocament pot portar canvis en com es conceben i es planifiquen les polítiques públiques posant èmfasi en la prevenció. La inversió social representa una resolució en la forma com es presten els serveis públics i una oportunitat d’utilitzar-ho per millorar veritablement la vida de la gent.

També vàrem participar en 4 dels 28 tallers temàtics especialitzats i 1 de 4 panels de discussió ens els que es podia escollir entre:

PANEL 1. Serveis integrats para millar la inclusió social i activa.

PANEL 2. Incorporant la veu dels nens i les nenes i els joves als serveis socials.

PANEL 3. Millorant els serveis socials mitjançant la tecnologia.

PANEL 4. Mètodes innovadors para avaluar els serveis socials.