Convenis de col·laboració amb l'Ajuntament de El Masnou, la Fundació Privada La Calàndria i la Fundació Ricky Rubio per millorar el Servei d'Intervenció Socioeducativa Cel Obert de El Masnou.

 

La Fundació Pública La Calàndria és una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitats principals la dinamització sociocultural i l’assistència social, principalment en el seu entorn més immediat.

El conveni amb l'Ajuntament de El Masnou, titular del servei, i SUMAR té l'objectiu de col·laborar amb el servei de reforç escolar del centre Cel Obert, que té els següents principals objectius: 

  • Millorar la comprensió oral i escrita

  • Potenciar el gust i la curiositat per les matèries instrumentals

  • Reforçar la curiositat innata de l’infant i l’adolescent com a vehicle d’aprenentatge

  • Prendre consciència, valorar i potenciar la diversitat de capacitats i maneres de fer.

  • Acompanyar a l’infant o adolescent a centres educatius o altres serveis i recur-sos del territori per afavorir la seva integració social

 

Pel que fa a la Fundació Ricky Rubio, es tracta d'una entitat que té entre les seves funcions la de desenvolupar i implementar el projecte COMMUNITY TEAM, un projecte que fomenta l’aprenentatge de les habilitats per la vida i ajuda al desenvolupament humà i social d’un sector de la infància en barris de ciutats catalanes, identificats com a prioritaris per a la intervenció social i comunitària.

Entre els objectius que assumeix la Fundació hi ha:

  1. Coordinar tècnicament el projecte COMMUNITY TEAM mitjançant l’aportació de referents tècnics experts per tal de donar suport metodològic en la implementació de les activitats.

  1. Encarregar la implementació del projecte al CENTRE OBERT MARICEL que s’ocuparà de l’execució de les activitats educatives incloses al citat projecte.

I sense perjudici de l’anterior, la Fundació també s’encarregarà,

- d’organitzar, gestionar i supervisar tot el projecte així com, entre altres, els esdeveniments festius relacionats amb el mateix que es puguin portar a terme.

- subministrar samarretes amb la marca i/o el logo de la Fundació de conformitat amb el que les parts prèviament hagin pactat, necessàries per els jugadors/es que, obligatòriament, lluiran en els partits de les competicions on els equips siguin inscrits.

- subministrar material de joc i d’entrenament (pilotes, pitrals, etc.) que el CENTRE OBERT MARICEL precisi de forma detallada i justificada per valor de fins a 1.000.-€ anuals.

També, i en funció de la disponibilitat d'ambdues parts i de forma consensuada amb els tècnics i tutors, entre 3 i 4 joves jugadors del CENTRE OBERT MARICEL participaran, becats, al Campus Ricky Rubio 2021 a El Collell.

Ricky Rubio farà 1 o 2 visites anuals al CENTRE OBERT MARICEL per a poder copsar com s’està desenvolupant el projecte sempre que les seves obligacions professionals ho permetin.

I al llarg de la temporada 2020-21 una quantitat de nens i nenes participants en el projecte, a decidir per la Fundació, aniran a veure un partit de l’ACB (Barça Lassa o Divina Joventut) convidats per la mateixa Fundació.

Els dos convenis son vigents pel curs escolar 2020-2021.