Aquest gener 2021 hem estrenat una plataforma formativa per a la realització de formació online pròpia. I ho hem fet amb dues formacions, una sobre Prevenció i Protecció Covid, dirigida als professionals dels Serveis d'Atenció a Domicili, i una altra sobre Manipulació d'aliments, al·lèrgens i intoleràncies.

Amb aquesta plataforma es pretén facilitar l'accés del personal a les diferents accions formatives que es programin, així com donar continuïtat al pla formatiu específic que es programa anualment, independentment de les mesures de restricció existents en cada moment i a cada territori. 

Entre les principals característiques d'aquesta plataforma destaquem :

- la facilitat d'ús. Els usuaris no necessiten cap manual d'ús ni cap experiència prèvia per poder seguir als cursos.      

- la disponibilitat. Els usuaris poden accedir en qualsevol lloc i en qualsevol moment del dia, als cursos inscrits.

- és escalable. La quantitat d'alumnes en un curs és il·limitada.

- possibilitat d'utilitzar diverses eines de comunicació amb els alumnes: xats, missatges privats a través de la plataforma, fòrums, taulers d'anuncis, videoconferències així com la opció de gravar les mateixes videoconferències. 

L'accés a la plataforma és https://campus.sumaracciosocial.cat/acceso.php